Monday, 12 May 2014 00:00

RACHEL'S ANGELS OPGELEI BY LANGEBAAN - MEI 2014 - Die Afrikaanse Taalblad

Written by  Alana

Die afgelope naweek, Vrydagaand tot Sondagmiddag, is 'n kamp vir Rachel's Angels (RA) by Langebaan aangebied: 140 mentees (graad 11), 140 mentors van die US en 20 onderwysers van 20 skole het die kamp meegemaak onder leiding van prof. Rachel Jaftha, dr. Michael le Cordeur, die trustees van RA, die projekbestuurder, Spurgeon Wilson, asook sy assistente Anthea Jacobs en Marius van Breda.

003 thumb

Rachels Angels is 'n bemagtigingsprojek, geborg deur Media24 en in vennootskap met die US en die WKOD. Sedert 2007 word leerders van 20 voorheen benadeelde skole oor 'n tydperk van twee jaar in hul graad 11 en 12 skooljare by die RA Inisiatief betrek.

001 thumb1

Matrieks (mentees) word met behulp van mentors (senior studente van die US) in 'n mentorskapsprogram begelei wat hulle gereed maak vir studie aan 'n tersiêr

Dr. Le Cordeur en twee mentors voor hom, Estelle Kleinhans (Hons-B.Ed – Afrikaans) en Megan Viljoen (Nagraadse Onderwyssertifikaat Afrikaans Kurrikulumstudie), saam met van die leerders wat die toringbou-kompetisie by die kamp gewen het.e instelling. Hierdie mentorskap sluit in selfvertroue, akademiese begeleiding, loopbaankeuse begeleiding, emosionele ondersteuning, finansiële ondersteuning, ens. Die RA groep het nog elke jaar goeie slaagsyfers behaal: In 2009 was 95%, in 2011 was 97% en in 2013 het 100% geslaag, waarvan die meeste tans aan die Universiteit van Stellenbosch studeer. Die afgelope naweek het die nuwe groep vir 2014/2015 met hul opleiding begin.

002 thumb

Dr. Le Cordeur saam met mnr. John Stewe, sameroeper van die onderwysers en van die ander onderwysers wat die mentees begelei.

Elvin Hendriks (B.Ed Afrikaans 278) links voor saam met die mentees van New Orleans Sekondêr wat die branderplank-wedloop gewen het.

004 thumb

Een van die groepe van RA besig met die toringbou-kompetisie. Die aktiwiteite was veral op spanwerk geskoei.

005 thumb

Die branderplank-wedloop in volle gang ...

006 thumb2

Die mentees en hul mentors hou groepvergaderings om die aktiwiteite te beplan.

Oorspronkilkke Artikkel: http://afrikaansetaalraad.co.za/rachels-angels-opgelei-by-langebaan-mei-2014/

Read 818 times Last modified on Wednesday, 04 February 2015 05:54