• 1
  • 2
  • 3

Upcoming Events

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.
Thursday, 11 September 2014 00:00

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS ARE CRUCIAL IN PROMOTING EDUCATIONAL DEVELOPMENT - The Gremlin

Written by

Inspiring Woman Of The Month

Trevor Manuel, Minister in the Presidency and keynote speaker at Rachel's Angels Trust Annual Lecture held towards end of last year, is also the chairperson of the National Planning Commission's (NPC) document Vision 2030.

One of the key visions of the NPC is improving the quality of education of South Africa.The document highlights the need for educational reform and states, "a diverse set of private, workplace and community-based providers should be supported to offer targeted work-based training, as well as community and youth development programmes."

Monday, 12 May 2014 00:00

RACHEL'S ANGELS OPGELEI BY LANGEBAAN - MEI 2014 - Die Afrikaanse Taalblad

Written by

Die afgelope naweek, Vrydagaand tot Sondagmiddag, is 'n kamp vir Rachel's Angels (RA) by Langebaan aangebied: 140 mentees (graad 11), 140 mentors van die US en 20 onderwysers van 20 skole het die kamp meegemaak onder leiding van prof. Rachel Jaftha, dr. Michael le Cordeur, die trustees van RA, die projekbestuurder, Spurgeon Wilson, asook sy assistente Anthea Jacobs en Marius van Breda.

Rachels Angels is 'n bemagtigingsprojek, geborg deur Media24 en in vennootskap met die US en die WKOD. Sedert 2007 word leerders van 20 voorheen benadeelde skole oor 'n tydperk van twee jaar in hul graad 11 en 12 skooljare by die RA Inisiatief betrek.

Tuesday, 06 May 2014 00:00

GABRIELLA'S AN ANGEL THAT WANTS MORE TO SOAR - Tyger Burger

Written by

gabbi1 180x240 B

Media24's Rachel's Angels program has been making a difference in the lives of learners and students since 2007 and continues to inspire a new generation into further education.

Social Media